Bài 19 SBT Địa 6: Khí áp và gió trên Trái Đất trang 61 – 64 (Khu vực quanh Xích đạo có khí áp cao hay thấp)

Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất – SBT. . Hướng dẫn Giải từ bài 1 đến bài 3, giải bài tập lí thuyết từ trang 61 đến trang 64 SBT Địa lí 6. Bài 2. Dựa vào hình 50 và 51 trong SGK Địa lí 6, hãy :
– Cho biết gió do đâu mà có.

Câu 1.a trang 61 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Dựa vào hình 50 SGK Địa lí 6, hãy cho biết :

–    Khu vực quanh Xích đạo có khí áp cao hay thấp

–    Khu vực quanh vĩ tuyến 30° có khí áp cao hay thấp.

–    Khu vực quanh vĩ tuyến 60° có khí áp cao hay thấp.

–    Khu vực hai cực có khí áp cao hay thấp.

–    Vì sao trong thực tế (trên các bản đồ khí áp thế giới) chúng ta không thấy các đai khí áp liên tục như ở hình 50 trong SGK Địa lí 6 ?

Trả lời :

–    Khu vực quanh Xích đạo có khí áp thấp.

–    Khu vực quanh vĩ tuyến 30° có khí áp cao.

–    Khu vực quanh vĩ tuyến 60° có khí áp thấp.

–    Khu vực hai cực có khí áp cao.

–    Trong thực tế (trên các bản đồ khí áp thế giới) chúng ta không thấy các đai khí áp liên tục như ở hình 50 trong SGK Địa lí 6 vì : do sự xen kẽ giữa lục địa và đại dương nên các đai khí áp không liên tục mà chia thành nhiều khu riêng biệt.

Câu 1.b trang 62 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Gió Tây ôn đới ở nửa cầu Bắc ban đầu thổi theo hướng Nam – Bắc, nhưng do Trái Đất tự quay nên đã bị lệch thành hướng Tây Bắc.

Đúng

Sai

Trả lời :

Sai

Câu 2.a trang 62 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Dựa vào hình 50 và 51 trong SGK Địa lí 6, hãy :

–    Cho biết gió do đâu mà có.

–     Giải thích vì sao gió không thổi thẳng từ khu vực khí áp cao tới khu vực khí áp thấp mà lại lệch hướng như ở hình 51.

Trả lời :

–    Do sự chuyển động của không khí từ nơi có áp cao về nơi áp thấp sinh ra gió.

–    Trên bề mặt Trái Đất, do sự chuyển động của không khí giữa các đai khí áp cao và thấp tạo thành các hệ thống gió thổi vòng tròn. 

Câu 3.a trang 62 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 (vẽ)

Dựa vào các số liệu đã cho về khí áp ở các hình 19-1a và 19-1b, hãy điền vào hình vẽ những mũi tên chỉ các hướng gió

Trả lời :

Câu 1.b trang 63 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Dựa vào các hình 19-2a, 19-2b và 19-3, hãy :

–     Cho biết khí áp thay đổi phụ thuộc vào những yếu tố nào

–     Nêu sự thay đổi của khí áp theo từng yếu tố

Trả lời :

–     Khí áp thay đổi phụ thuộc vào những yếu tố : theo vị trí giữa đất liền và biển, theo độ cao.

–     Sự thay đổi của khí áp theo từng yếu tố :

+ Theo độ cao : Khí áp phân bố thành các đai khí áp thấp và khí áp cao từ xích đạo về hai cực.

+ Theo vị trí giữa đất liền và biển : do sự xen kẽ giữa lục địa và đại dương nên các đai khí áp không liên tục mà chia thành các khu riêng biệt.

Câu 2.b trang 63 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Gió thổi ở khu vực áp thấp thường gây mưa, gió thổi ở khu vực áp cao thường không mưa.

Đúng

Sai

Trả lời :

Đúng

Câu 1.b trang 64 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Các đai khí áp cao hoặc thấp trên Trái Đất đều đối xứng nhau qua đai áp thấp xích đạo.

Đúng

Sai  

Trả lời :

Sai

Câu 2.a trang 64 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Lấy chiều quay của kim đồng hồ làm chuẩn. Hãy cho biết gió thổi vào tâm bão ở Bắc bán cầu, ở Nam bán cầu theo hướng nào của chiều kim đồng hồ (thuận hay ngược chiều). Giải thích tại sao ?

Sự lệch hướng do vận động tự quay của Trái Đất thôi. Ở bắc bán cầu thì dòng gió áp thấp nghịch chiều kim đồng hồ còn nam bán cầu là thuận chiều kim đồng hồ.

Trả lời :

Lấy chiều quay của kim đồng hồ làm chuẩn. Gió thổi vào tâm bão ở Bắc bán cầu theo hướng ngược kim đồng hồ, ở Nam bán cầu theo hướng thuận của chiều kim đồng hồ.

Do sự vận động tự quay của Trái Đất : quay từ tây sang đông nên gió Tín Phong và gió Tây ôn đới không thổi thẳng theo hướng kinh tuyến mà hơi lệch về phía tay phải ở nửa cầu Bắc và phía tay trái ở nửa cầu nam. 

Câu 2.b trang 64 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Càng lên cao khí áp càng giảm, nên càng lên cao độ sôi của nước càng giảm.

Đúng

Sai

Trả lời :

Đúng