Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí trang 58 – 61 SBT Địa lí 6 Sự thay đổi nhiệt độ của không khí phụ thuộc vào?

Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí – SBT. . Hướng dẫn Giải từ bài 1 đến bài 3, giải bài tập lí thuyết từ trang 58 đến trang 61 SBT Địa lí 6. Bài 2. Dựa vào kiến thức đã học và hình 18-1, hãy cho biết :
– Cứ lên cao 100 m nhiệt độ lại giảm bao nhiêu độ.

Câu 1.a trang 58 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Nhiệt độ của không khí được hình thành như thế nào ?

Trả lời :

Khi có các tia bức xạ mặt trời đi qua khí quyển, mặt đất hấp thụ lượng nhiệt của mặt trời, rồi bức xạ lại vào không khí nóng lên. Độ nóng, lạnh đó gọi là nhiệt độ không khí.

Câu 2.a trang 58 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Dựa vào kiến thức đã học và hình 18-1, hãy cho biết :

– Cứ lên cao 100 m nhiệt độ lại giảm bao nhiêu độ.

– Nếu địa điểm A có độ cao là 0 m, hãy cho biết địa điểm B có độ cao là bao nhiêu mét.

Trả lời :

–    Cứ lên cao 100 m nhiệt độ lại giảm 0,6 độ C.

–    Nếu địa điểm A có độ cao là 0 m, địa điểm B có độ cao là 1000 mét.

Câu 1.b trang 59 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Khái niệm về thời tiết và khí hậu được dùng trong các câu sau là đúng hay sai.

a)   Thời tiết hôm nay : buổi sáng nắng, ít mây, gió nhẹ. . . ; chiều có mưa.

Đúng

Sai

b)   Khí hậu của mùa xuân năm nay ấm hơn mọi năm.

Đúng

Sai

Trả lời :

a) đúng

b) sai

Câu 2.b trang 59 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai.

Sự thay đổi nhiệt độ của không khí phụ thuộc vào

a)   gần biển hay xa biển.
b)   độ cao địa hình.
c)   vĩ độ địa lí.
d)   gần hay xa Mặt Trời
 
Trả lời :
ý d

Câu 3.a trang 59 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Dựa vào hình 18-2, hãy :

–    Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ theo vĩ độ.

–    Giải thích vì sao nhiệt độ có sự thay đổi như vậy.

Trả lời :

–    Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ theo vĩ độ : Nhiệt độ không khí giảm dần theo vĩ độ

+ Vùng vĩ độ thấp : nhiệt độ cao

+ Vùng vĩ độ cao : nhiệt độ thấp

–    Nhiệt độ có sự thay đổi như vậy là vì : Ở xích đạo, quanh năm có góc chiếu của tia sáng Mặt Trời với mặt đất lớn nên lượng nhiệt nhận được nhiều nhiệt, không khí trên mặt đất cũng nóng. Càng lên gần cực, góc chiếu của tia sáng Mặt Trời càng nhỏ, mặt đất nhận được ít lượng nhiệt hơn.

Câu 1.a trang 60 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Vì sao nhiệt độ ở những miền ven biển thường khác với nhiệt độ ở những miền nằm sâu trong nội địa ?

Trả lời :

Nhiệt độ ở những miền ven biển thường khác với nhiệt độ ở những miền nằm sâu trong nội địa vì : Sự tăng giảm nhiệt độ của nước, mặt đất khác nhau. Các loại đất đá mau nóng nhưng cũng mau nguội, còn nước thì nóng chậm nhưng lâu nguội. 

Do tính hấp thụ nhiệt của nước và mặt đất khác nhau, dẫn đến sự khác biệt về nhiệt độ giữa nước và đất làm cho nhiệt độ ở những miền ven biển thường khác với nhiệt độ ở những miền nằm sâu trong nội địa.

Câu 2.a trang 60 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 (vẽ sơ đồ)

Câu 2.a trang 60 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 (vẽ sơ đồ)

Câu 1.b trang 61 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Khái niệm về khí hậu được dùng trong câu sau là đúng hay sai ?

Khí hậu của 10 năm trở lại đây mưa nhiều hơn

Đúng

Sai

Trả lời :

sai

Câu 3.a trang 61 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Dựa vào bảng thống kê, hãy tính nhiệt độ trung bình năm của Mat-xcơ-va.

Nhiệt độ trung bình năm của Mat-xcơ-va là ?

Trả lời :

Nhiệt độ trung bình năm của Mat-xcơ-va là : 3,64 độ C