Bài 16 SBT địa 6 – Thực hành Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn

Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn – SBT. . Hướng dẫn Giải bài 1.a, bài 2.a, giải bài tập lí thuyết từ trang 54 đến trang 55 SBT Địa lí 6. Bài 2. Dựa vào hình 16, hãy cho biết :
– Đường từ A đến D là đường gì ?
– Đường A – D có phải là đường đồng mức không Vì sao ?

Câu 1.a trang 54 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Dựa vào hình 16, hãy cho biết :

–    Đường A-C nằm ở độ cao khoảng bao nhiêu mét

–    Sự chênh lệch độ cao giữa các điểm B so với E và B so với F là bao nhiêu mét.

Trả lời :

–    Đường A-C nằm ở độ cao khoảng 0 mét

–    Sự chênh lệch độ cao giữa các điểm B so với E 250 mét và B so với F là 350 mét.

Câu 2.a trang 55 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Dựa vào hình 16, hãy cho biết :

–    Đường từ A đến D là đường gì ?

–    Đường A – D có phải là đường đồng mức không Vì sao ?

Trả lời :

–    Đường từ A đến D là đường đồng mức

–    Đường A – D có là đường đồng mức. Vì đường này nối các điểm A, B, C, D có cùng độ cao so với mực nước biển