Bài 15: Các mỏ khoáng sản – SBT Địa lí 6 trang 52,53,54

Bài 15: Các mỏ khoáng sản – SBT. . Hướng dẫn Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết từ trang 52 đến trang 54 SBT Địa lí 6. Bài 2. Kể tên ba khoáng sản thuộc từng loại khoáng sản sau : năng lượng, kim loại đen và màu, phi kim loại và nêu rõ công dụng của chúng:

Câu 1.a trang 52 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Hãy điền vào chỗ chấm (…) các chữ sau : khoáng sản, quặng.

Những tích tụ các khoáng vật và các đá có ích, được con người khai thác, sử dụng vào kinh tế được gọi là …

Khi các nguyên tố hoá học tập trung với một tỉ lệ cao thì gọi là …

Trả lời :

Những tích tụ các khoáng vật và các đá có ích, được con người khai thác, sử dụng vào kinh tế được gọi là khoáng sản

Khi các nguyên tố hoá học tập trung với một tỉ lệ cao thì gọi là quặng

Câu 1.b trang 53 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Măcma đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành mỏ nội sinh.

Đúng 

Sai 

Trả lời :

Đúng

Câu 1.a trang 53 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Vì sao chúng ta cần phải khai thác và sử dụng các mỏ khoáng sản một cách hợp lí và tiết kiệm ?

Trả lời :

Vì các mỏ khoáng sản không phải là vô tận, nếu không khai thác hợp lí và tiết kiệm dẫn đến lãng phí trong việc khai thác; chưa tận dụng hết công dụng của khoáng sản; bên cạnh đó còn ảnh hưởng đến môi trường, liên quan đến quá trình phát triển bền vững của đất nước.

Câu 2.a trang 53 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Kể tên ba khoáng sản thuộc từng loại khoáng sản sau : năng lượng, kim loại đen và màu, phi kim loại và nêu rõ công dụng của chúng :

–    Khoáng sản năng lượng : …

–    Khoáng sản kim loại đen và màu :

+ Kim loại đen : …

+ Kim loại màu : …

–    Khoáng sản phi kim loại : …

Trả lời :

–    Khoáng sản năng lượng : than, dầu mỏ. khí đốt

–    Khoáng sản kim loại đen và màu :

+ Kim loại đen : sắt, mangan, titan, crom, …

+ Kim loại màu : đồng, chì, kẽm

–    Khoáng sản phi kim loại : muối mỏ, apatit, đá vôi

Câu 1.b trang 54 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Nước giữ vai trò quan trọng trong quá trình hình thành mỏ ngoại sinh.

Đúng

Sai

Trả lời :

Đúng